NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO NÊN MUA THEO HÌNH THỨC THUÊ MUA

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO NÊN MUA NHÀ THEO HÌNH THỨC THUÊ MUA   Hình thức thuê mua là hình thức chỉ có tại các dự án nhà ở xã hội. Theo đó, hình thức này ra đời nhằm hướng đến các đối tượng khách hàng có thu nhập thấp, không đủ khả năng chi trả…